Kontakt

Współpracujemy z:
Irriplan

Firma Usługowo-handlowa "WIRYDARZ",
mgr. inż. Łukasz Lisiak
ul. Poznańskie Sady 15
61-312 Poznań-Szczepankowo
tel. kom. 603 239 864
email: wirydarz@op.pl
email: biuro@wirydarz.pl
www.wirydarz.pl

Piękny Taras Gabion Design Internet-Info